EN / /

Home / Elder Care Tips for Public / Course content


Nutrition for Seniors, Eat Smart, Live Smart


Healthy eating can be a challenge with ageing. For an older adult with a long-term illness, good nutrition becomes more important. We will walk through eating problems that may be encountered as one age and the healthy eating principles for seniors.


English & Chinese subtitle Indonesian subtitle Filipino subtitle

Pagpapakilala sa mga adaptive na kasangkapan sa pagkain para sa mga nakatatanda (Filipino)

Pang-araw-araw na pagkain at kalagayan sa pag-inom ng nakatatanda: isang hindi napapansing aktibidad (Filipino)

Gana sa Pagkain (Filipino)

Mga palatandaan ng pagbaba ng gana sa pagkain (Filipino)

Paano hikayating kumain ng marami ang mga matandang may suliranin sa pagkain (Filipino)

Para sa mga senior na kailangang magdagdag ng timbang (Filipino)

Para sa mga nakatatanda na may mga problema sa pagnguya at/o paglunok (Filipino)

Mga pagpipilian sa pagkain (Filipino)

Pagbibigay antensyon sa presentasyon ng pagkain (Filipino)

Mga basic tips sa pagkain para sa mga nakatatanda (Filipino)

Mga alituntunin sa malusog na pagkain (Filipino)

Pumili ng healthy fats (Filipino)

Limitahan ang pagkain at pag-inom ng pagkain at inumin na mataas sa asukal (Filipino)

Listahan ng pamalit na pagkain (Filipino)

After watching elder-care videos, welcome to give us your feedback!

Reference Link

Relevant Cadenza Training Materials

Home

About UsAbout CADENZA


About CADENZA
e-Tools for Elder Care


Contact Us

e-Tools Online CoursesElder Care Training Courses
For Professionals


Elder Care Tips For Public

Cadenza
Training Materials

AppiHealth Screen

CADENZA Treasury

Community Projects Public Education Leadership Training and Research CADENZA Resources

© 2024 Jockey Club CADENZA e-Tools for Elder Care. All Rights Reserved.
Privacy Policy  |  Disclaimer

Back to top ▲