EN / /

Home / Elder Care Tips for Public / Course content


Communication Challenges: Vision, Hearing and Speech


With advancing age, communication challenges are very common among older adults. Taking this course will help you understand the vision, hearing and speech impairment among older adults. The related strategies in facilitating their daily lives and the communication tips will be discussed.


English & Chinese subtitle Indonesian subtitle Filipino subtitle

1. Mga hamon sa komunikasyon sa katandaan

2. Pag-unawa sa mga karamdaman sa pagsasalita at wika

3. Aphasia at Dysarthria

4. Ang paghina ng paningin sa pagtanda

5. Ang pagsusuot ng mask ay maaaring maging sanhi ng tuyong mata

6.1. Mga problema sa paningin: Mga karaniwang sakit sa mata sa mga nakatatanda

7. Mga tip sa proteksyon sa mata para sa mga matatanda

8. Paano linisin ang talukap ng iyong mata

9.1. Paghina ng pandinig sa pagtanda

11. Mga paraan sa pagpapabuti ng pandinig ng matatanda

12. Mga kasanayan para sa pakikipag-usap sa mga matatandang may demensya

14. Mga tip sa komunikasyon para sa mga tagapag-alaga

15. Mga istratehiya sa komunikasyon para sa mga matatanda

After watching elder-care videos, welcome to give us your feedback!

Home

About UsAbout CADENZA


About CADENZA
e-Tools for Elder Care


Contact Us

e-Tools Online CoursesElder Care Training Courses
For Professionals


Elder Care Tips For Public

Cadenza
Training Materials

AppiHealth Screen

CADENZA Treasury

Community Projects Public Education Leadership Training and Research CADENZA Resources

© 2024 Jockey Club CADENZA e-Tools for Elder Care. All Rights Reserved.
Privacy Policy  |  Disclaimer

Back to top ▲