EN / /

Home / Elder Care Tips for Public / Course content


Better teeth, better health


Ageing mouth may not be used to realize links between general health, risks associated with medical problems and chronic disease.Important tips in preserving good oral hygiene will be explicated in the form of attractive animation.


English & Chinese subtitle Indonesian subtitle Filipino subtitle

Ang problema sa napabayaang oral health care (Filipino)

Sakit sa gilagid (1) (Filipino)

Hindi sapat na oral health (Filipino)

Back to basics sa oral health ng mga matatanda (Filipino)

Pagpapanatili ng oral hygiene at paglilinis ng ngipin (Filipino)

Mga basic tips para sa oral health (Filipino)

Pag-iwas at pagpapangasiwa sa mga karaniwang suliranin at kondisyon sa bibig (Filipino)

Sakit sa gilagid (2) (Filipino)

Pangangalaga sa pustiso (Filipino)

Kahalagahan ng diyeta sa oral health ng mga nakatatanda (Filipino)

Ang mabuting nutrisyon ay mahalaga para sa mga matatanda (Filipino)

Mga tips sa oral care sa pag-aalaga sa mga matandang may demensiya (Filipino)

Pagsisipilyo at paggamit ng floss (Filipino)

Kapag nananakit ang matanda (Filipino)

Mga isyu sa pagnguya o paglunok (Filipino)

Mga kasangkapan para sa oral care (Filipino)

Pagpili ng sipilyo (Filipino)

Mga teknik ng paglilinis ng ngipin (Filipino)

Mga pakinabang ng mga kasangkapan at pamamaraan (Filipino)

Ang oral health ay may epekto sa bawat aspeto ng ating buhay (Filipino)

After watching elder-care videos, welcome to give us your feedback!

Reference Link

Home

About UsAbout CADENZA


About CADENZA
e-Tools for Elder Care


Contact Us

e-Tools Online CoursesElder Care Training Courses
For Professionals


Elder Care Tips For Public

Cadenza
Training Materials

AppiHealth Screen

CADENZA Treasury

Community Projects Public Education Leadership Training and Research CADENZA Resources

© 2024 Jockey Club CADENZA e-Tools for Elder Care. All Rights Reserved.
Privacy Policy  |  Disclaimer

Back to top ▲