EN / /

Home / Elder Care Tips for Public / Course content


Medication Management for Older Adults


Medication management is one of the major tasks in elder care. Empowering both older adults and caregivers with essential skills to ensure safe and effective medication usage is crucial. Taking this course will help you understand the common challenges of medication management in older adults, strategies for improving medication adherence and medication safety.


English & Chinese subtitle Indonesian subtitle Filipino subtitle

1. Masamang Reaksyon sa Gamot ng Matatanda

2. Pagtugon sa Pagtanggi sa Medikasyon Pagdating sa Dementia Care

3. Pagpapabuti ng Pagsunod sa Medikasyon ng Matatanda

4. Pagpapabuti ng Kaligtasan sa Gamutan sa Elderly Homes

5. Potensyal na Panganib ng Self-medication

6. Dapat bang Itago sa Refrigerator ang mga Gamot ?

7. Paano Pamahalaan ang mga Expired na Gamot ?

8. Pag-unawa sa mga Label ng Gamot

9. Paano Uminom ng Gamot kung Walang Laman ang Tiyan ?

10. Maaari bang Hiwain o Durugin ang Lahat ng Gamot ?

11. Paano Kung Nakaligtaan Ko ang isang Dose ng Gamot ?

12. Restriksyon sa Pagkain Kung May Iniinom na Gamot ?

13. Pareho ba ang Anti-Inflammatory Drugs sa Antibiotics ?

14. Mga Alituntunin sa Pagbili ng Gamot

15. Mas Mabuti ba ang Pag-inom ng Mas Maraming Supplement ?

After watching elder-care videos, welcome to give us your feedback!

Relevant Cadenza Training Materials

Home

About UsAbout CADENZA


About CADENZA
e-Tools for Elder Care


Contact Us

e-Tools Online CoursesElder Care Training Courses
For Professionals


Elder Care Tips For Public

Cadenza
Training Materials

AppiHealth Screen

CADENZA Treasury

Community Projects Public Education Leadership Training and Research CADENZA Resources

© 2024 Jockey Club CADENZA e-Tools for Elder Care. All Rights Reserved.
Privacy Policy  |  Disclaimer

Back to top ▲